Skolefravær

Vil dit barn ikke i skole?

Har dit barn fravær fra skolen i sådan en grad, at det går ud over dets faglige niveau og dets psykiske og sociale trivsel?
Klager dit barn over symptomer som mavepine, kvalme, hovedpine eller vejrtrækningsbesvær, men får det bedre, så snart det får lov til at blive hjemme fra skolen?

Hvordan kommer skolevægring til udtryk?

  • Angst for at række fingeren op, blive hørt, præstere og føle sig ringeagtet i forhold til klassekammeraterne
  • Angst for at blive bedømt, evalueret og føle sig forkert
  • Angst for at være sammen med andre, føle sig udenfor og blive mobbet
  • Angst for at være væk fra forældre og at der vil ske forældre noget mens det er i skole
  • Angst for at få det dårligt, blive ked af det eller bange
  • Angst for et bestemt fag som fx gymnastik, hvis barnet ikke kan lide at klæde om og bade sammen med andre, eller dansk, hvis barnet har svært ved at læse og stave

 

Hvorfor får et barn skolevægring?

Barnets mistrivsel skyldes ofte en kombination af årsager i barnet, i skolen og i hjemmet. Årsager i barnet kan fx være en følelsesmæssig sårbarhed, årsager i skolen kan være mobning eller meget uro i klassen og årsager i hjemmet kan være belastninger som sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg tilbyder et forløb for dig og dit barn. Forløbet indledes med en samtale hvor vi finder ud af hvad dit barns skolevægring skyldes. I får på forhånd tilsendt nogle spørgeskemaer som vil være med til at afdække barnets udfordringer. Dit barn er i centrum og ofte vil jeg kombinere flere metoder, som kan hjælpe dit barn tilbage til skolen.

 

Angst kan behandles

 KAT til børn og unge, er et angstbehandlingsprogram, der er baseret på kognitiv adfærdsterapi, klik her.

 Læs om Metakognitiv terapi for børn med angst, klik her.

Læs om ACT til børn og unge, klik her