Metakognitiv terapi

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. Der er dog en væsentlig forskel på kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi.

I kognitiv adfærdsterapi forsøger man at omstrukturere de negative tanker til mere realistiske tanker, da man mener, at det er tankernes indhold, der er årsagen til, at man udvikler angst eller depression.

I metakognitiv terapi handler det ikke om indholdet af tankerne, men om hvordan man reagerer på tankerne. Lader man tankerne være og ikke reagerer på dem, vil de forsvinde af sig selv på samme måde, som alle andre tanker man får i løbet af en dag. Man kan ikke forhindre ubehagelige tanker i at komme, men man kan lære at vælge, om man vil reagere på tankerne eller lade dem være. 

Hvorfor har nogen en tendens til at udvikle angst eller depression og andre ikke?

Forskellen på om man udvikler angst/depression, eller ikke udvikler angst/depression, skal ses på den måde man forholder sig til sine tanker. Alle mennesker får ubehagelige tanker i løbet af en dag. Har man en tendens til at gruble og bekymre sig meget, er der større sandsynlighed for at udvikle angst eller depression, i forhold til at man blot konstaterer, at man har en ubehagelig tanke, og ellers fortsætter med det man var i gang med, altså holder fokus på det ydre liv, mere end på det indre liv.

Hvad kan metakognitiv terapi bruges til?

Metakognitiv terapi er effektivt mod angst og depression, men også stresstilstande. Har du en oplevelse af at være særligt sensitiv, kan du også have gavn af et forløb, hvor du kan lære ikke at reagere så kraftigt på alle de stimuli, du får i løbet af en dag. Metakognitiv terapi kan også bruges til selvværdsproblemer, hvor du har negative tanker om dig selv.

Metakognitiv terapi er for børn, unge og voksne.

 

Jeg inddrager ofte elementer fra De Tre Principper, til at forklare hvordan vores sind fungerer.

Læs om De Tre Principper, HER.