Cool Kids

Cool Kids behandlings program for børn og deres forældre.

Angst og bekymring er det hyppigst forekommende psykiske problem hos børn. Mere end hvert tiende barn oplever så store problemer med angst og bekymring i løbet af opvæksten, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i hele familiens hverdag. Jeg tilbyder et behandlingsforløb, hvor du sammen med dit barn lærer at håndtere angst og bekymring ved hjælp af konkrete redskaber. Behandlingsforløbet er baseret på et veldokumenteret program som hedder Cool Kids.

 

Cool Kids er et videnskabeligt og effektivt angstbehandlings-program, der er funderet i kognitiv adfærdsterapi. Gennem et forløb lærer du og dit barn at håndtere utryghed, angst og bekymring via øvelser og konkrete redskaber. Du lærer hvordan du bedst støtter dit barn, og hvordan du undgår at vedligeholde barnets angst. Der udleveres en arbejdsbog både til dig og dit barn som trin for trin guider Jer gennem forskellige former for angsthåndtering.

 

Temaer i forløbet:

  • Undervisning: Sammenhæng mellem tanker og følelser
  • Om at måle og registrere svære følelser
  • Katastrofetanker og realistisk tænkning
  • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
  • Afslapning og åndedrætsøvelser
  • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
  • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

 

Det virker!

Forskningsresultater viser, at børn som gennemfører et Cool Kids forløb, har mindre fravær fra skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, deltager i flere fritidsaktiviteter og oplever at deres angst og bekymrings niveau falder betydeligt.

Som en af de første psykologer i Danmark, der tilbyder Cool Kids, har jeg mange eksempler på børn, der har fået det betydeligt bedre efter et Cool Kids forløb.

 

Erfaringer fra min praksis

Dreng, 12 år. OCD, hovedsageligt tvangshandlinger.

I løbet af 7 sessioner er tvangshandlingerne stort set væk. De kommer kun ved stresspåvirkning og drengen har fået redskaber til at forhindre at OCD’en fremover styrer hans liv. Han siger: Jeg kan stoppe mine tvangshandlinger og bekymrer mig ikke om de skulle komme igen, for nu ved jeg hvad jeg skal gøre.

 

Dreng, 10 år. Helbredsangst.

Angst for at fejle noget alvorligt, angst for at dø samt svært ved at falde i søvn om aftenen pga. bekymringer og katastrofetanker. Efter 8 sessioner er de negative tanker væk, og drengen falder selv i søvn om aftenen. Som han siger: Hvis jeg kommer til at tænke negative tanker, ved jeg hvordan jeg skal stoppe dem.

 

Dreng, 10 år. Separationsangst.

Angst for at være væk fra forældre, angst for at gå i skole, angst for at der skal ske forældre noget. Efter 9 sessioner cykler drengen selv bekymringsfri i skole og kan igen sove ude. Han siger: Jeg laver bare et detektivark og bekymringssurfer hvis jeg bliver bange for noget.

 

Pige, 15 år. Social angst.

Angst for at færdes hvor der er mange mennesker, angst for at sige noget i klassen, angst for hvad andre tænker. Efter et Chilled forløb på 10 sessioner har pigen gennem øvelser styrket sit selvværd og færdes nu mere fri blandt andre. Hun siger: Det kan godt være at andre kigger på mig og hva’ så?

 

Tilmelding

Du kan melde Jer til et behandlingsforløb på telefon: 24 21 21 73 eller mail psykolog@dorthethomsen.dk

Inden forløbet afholdes en indledende samtale med dig og dit barn. I vil inden blive bedt om at udfylde et skema til afklaring af dit barns angstproblematik.

Jeg tilbyder udelukkende individuelle forløb, da jeg har erfaring for at langt de fleste forældre foretrækker et individuelt forløb frem for et gruppeforløb. Børnefamilier har ofte en travl hverdag, og i et individuelt forløb bestemmer I selv, hvornår I kommer. Har I ikke haft tid til at øve de nye færdigheder hjemme, eller skulle I blive forhindret i at komme pga. sygdom, finder vi bare en anden tid der passer Jer. I et individuelt forløb retter vi desuden fokus på præcist dit barns problematik, og jeg supplerer med relevante metoder fra min øvrige erfaring med børn og unge.

 

Chilled program

Behandlingsforløbet udbydes også til unge mellem 13 og 17 år og kaldes Chilled program.

Chilled program er baseret på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids program, men er målrettet store børn og unge i alderen 13-17 år. Forældrenes deltagelse kan variere, men forældrene holdes altid løbende orienteret om hvilke temaer og strategier der arbejdes med. Der er mulighed for at fokusere på problemstillinger, som den unge selv bringer op under forløbet fx selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress. Den unge får et arbejdshæfte og forældrene får et vejledningshæfte, som klart beskriver forskellige hensigtsmæssige problemløsningsstrategier. Under forløbet får den unge hjælp til at anvende disse strategier i praksis.

Chilled programmet tilbydes som Cool Kids programmet udelukkende som et individuelt forløb.

 

Praktisk information

Varighed:

Cool Kids. Et helt forløb er på 10 sessioner á 1 time (60 min.) – i alt 10 timer – barn og forældre deltager hver gang. Ofte er færre sessioner nok. Pris pr. session er 950 kr. Prisen er inkl. arbejdshæfter.

Chilled. Et helt forløb er på 10 sessioner á 1 time (60 min.) – i alt 10 timer – ung og forældre deltager hver gang. Ofte er færre sessioner nok. Pris pr. session er 950 kr. Prisen er inkl. arbejdshæfter.

Indledende samtale med barn/ung og forældre, 60 min. 950 kr. Samtalen inkluderer gennemgang af udfyldte skemaer og interview af både barn og forældre.

Betaling efter hver session.

 

Sted:

Espevej 11, Kattrup, 8732 Hovedgård. Min praksis ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over marker og med skoven i baghaven. Min praksis er meget børnevenlig, og I kommer ikke til at sidde i et venteværelse sammen med andre. I bliver taget godt imod og bydes på varm kakao, te, kaffe og vand.

Se Kontakt.

 

Download folder:

Folder om Cool Kids

 

Vil du læse mere?

Læs mere om Cool Kids/Chilled på Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge.  Centeret holder til på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og har oversat arbejdshæfterne/manualerne fra australsk til dansk.

CEBU

Læs mere om angst hos børn.

Læs om Cool Little Kids.

Læs om Metakognitiv terapi for børn med angst.

Læs om bekymrende skolefravær.