KAT til børn og unge

KAT betyder Kognitiv Adfærds Terapi

Angst og bekymring er det hyppigst forekommende psykiske problem hos børn. Mere end hvert tiende barn oplever så store problemer med angst og bekymring i løbet af opvæksten, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i hele familiens hverdag.

Konkrete værktøjer

Gennem et forløb lærer du og dit barn at håndtere utryghed, angst og bekymring via øvelser og konkrete redskaber. Du lærer hvordan du bedst støtter dit barn, og hvordan du undgår at vedligeholde barnets angst. I vil løbende få udleveret arbejdsark, samt en mappe til disse.

 

Temaer

  • Undervisning: Sammenhæng mellem tanker og følelser
  • Om at måle og registrere svære følelser
  • Katastrofetanker og realistisk tænkning
  • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
  • Afslapning og åndedrætsøvelser
  • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
  • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

 

Forløbet er til børn mellem 7 og 17 år

Inden forløbet tilbydes I en indledende samtale, hvor I på forhånd har fået tilsendt nogle spørgeskemaer, som I har udfyldt. I den indledende samtale vil vi gennemgå skemaerne, og jeg vil stille supplerende spørgsmål. På baggrund af den indledende samtale, vil vi lægge en plan for hvad dit barn har brug for at arbejde med og hvordan vi gør det.

Efter behov inddrager jeg andre metoder som metakognitiv terapi eller ACT.

Læs mere om kognitiv terapi.

Læs mere om angst og hvordan angst kan behandles

Angst hos børn og unge, klik her.

Læs om forældrerådgivning hvis du har et barn mellem 2 og 7 år, klik her

 Læs om Metakognitiv terapi for børn med angst, klik her.

Læs om ACT til børn og unge, klik her.