Cool Kids

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn og deres forældre

Angst og bekymring er det hyppigst forekommende psykiske problem hos børn. Mere end hvert tiende barn oplever så store problemer med angst og bekymring i løbet af opvæksten, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i hele familiens hverdag.

Jeg har i mange år anvendt dette behandlingsprogram som er funderet i kognitiv adfærdsterapi.

Konkrete værktøjer

Gennem et forløb lærer du og dit barn at håndtere utryghed, angst og bekymring via øvelser og konkrete redskaber. Du lærer hvordan du bedst støtter dit barn, og hvordan du undgår at vedligeholde barnets angst. Der udleveres en arbejdsbog både til dig og dit barn som trin for trin guider Jer gennem forskellige former for angsthåndtering.

 

Temaer

  • Undervisning: Sammenhæng mellem tanker og følelser
  • Om at måle og registrere svære følelser
  • Katastrofetanker og realistisk tænkning
  • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
  • Afslapning og åndedrætsøvelser
  • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
  • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

 

Chilled

Hvis dit barn er mellem 13 og 17 år tilbydes et Chilled forløb. Chilled indeholder de samme temaer, dog målrettet unge.

Praktisk information

Cool Kids og Chilled forløbet tilbydes udelukkende som individueller forløb. Ved Cool Kids er du med til samtalerne sammen med dit barn og ved Chilled, kan dit barn bestemme om det vil tale med mig alene, eller du skal være tilstede.

Et helt forløb er på 10 sessioner, ofte med 2 uger mellem hver session. Ofte er 10 sessioner ikke nødvendigt, det afhænger af dit barns angstproblematik.

Inden forløbet tilbydes  I en indledende samtale, hvor I på forhånd har fået tilsendt nogle spørgeskemaer, som I har udfyldt. Her vil vi også finde ud af om dit barn har brug for et helt program eller uddrag af det. Efter behov inddrager jeg andre teknikker. I den indledende samtale, vil vi også komme frem til, om et Cool Kids forløb er den bedste løsning for netop dit barn, eller det vil være mere hensigtsmæssigt at anvende andre metoder.

Pris: 950kr. pr gang, som er 60 min. Arbejdshæfter er inkluderet i prisen.

Det virker!

Forskningsresultater viser, at børn som gennemfører et Cool Kids forløb, har mindre fravær fra skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, deltager i flere fritidsaktiviteter og oplever at deres angst og bekymrings niveau falder betydeligt.
Som en af de første psykologer i Danmark, der tilbyder Cool Kids, har jeg mange eksempler på børn, der har fået det betydeligt bedre efter et Cool Kids forløb.

 

Læs mere om angst og hvordan angst kan behandles

Angst hos børn og unge, klik her.

Læs om Cool Little Kids, klik her.

 Læs om Metakognitiv terapi for børn med angst, klik her.

Læs om ACT til børn og unge, klik her.