Selvværdsproblemer

Vores selvværd henviser til den holdning eller det syn, vi har på os selv.

 

Om den værdi, vi tillægger os selv som menneske, om vi tror på os selv og vores eget værd. Symptomer på lavt selvværd kan være, at du har negative tanker om dig selv og dine præstationer, sammenligner dig med andre, bekymrer dig og forventer negative resultater, har svært ved at sige fra, har svært ved at fremhæve dine egne fordele, stiller alt for høje krav til dig selv, er usikker, føler dig som et offer, oplever mobning, søger anerkendelse men får aldrig nok og pleaser andre. Lavt selvværd kan give depressive tanker, som kan føre til en depression.

 

Selvtillid

Selvtillid betyder tillid til sig selv, sine evner og kunnen.

 

Selvaccept

Selvaccept betyder at vi grundlæggende accepterer os selv på trods af, at vi nogle gange kan tænke og føle at vi mangler selvtillid, og at vi har et lavt selvværd. Og til at acceptere kan vi kan fejle.

 

I et forløb hos mig vil du komme til at erfare at:

  • Selvaccept overtrumfer selvværd og selvtillid
  • At handle selvsikkert kommer først; følelsen af selvtillid kommer senere
  • Negative tanker om sig selv er normale. Lad dem være i stedet for at slås med dem
  • Det er vigtigt at leve efter sine værdier og være engageret i opgaven

 

Jeg anvender metoden ACT og du vil få teknikker til at arbejde med din selvaccept, selvtillid og selvværd på en givende måde.

 

Vil du vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med selvværdsproblemer, ring eller skriv til mig!