Selvværdsproblemer

Vores selvværd henviser til den holdning eller det syn, vi har på os selv.

 

Om den værdi, vi tillægger os selv som menneske, om vi tror på os selv og vores eget værd. Symptomer på lavt selvværd kan være, at du har negative tanker om dig selv og dine præstationer, sammenligner dig med andre, bekymrer dig og forventer negative resultater, har svært ved at sige fra, har svært ved at fremhæve dine egne fordele, stiller alt for høje krav til dig selv, er usikker, føler dig som et offer, oplever mobning, søger anerkendelse men får aldrig nok og pleaser andre. Lavt selvværd kan give depressive tanker, som kan føre til en depression.

 

Tanker og følelser om selvværdet ændrer sig ofte i løbet af dagen. Det er den tid du bruger på at tænke negative tanker om dig selv, der gør, om du føler at du har lavt selvværd. Lader du blot tankerne være, vil de forsvinde af sig selv. Du kan lære teknikker til at lade disse tanker passere i et Metakognitiv terapi forløb.

 

Du vil samtidig få nogle redskaber til, hvordan du kan opnå højere selvværd og få højere selvtillid.

 

Læs mere om Metakognitiv terapi.

 

Vil du vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med selvværdsproblemer, ring eller skriv til mig!