Selvværdsproblemer

Vores selvværd henviser til den holdning eller det syn, vi har på os selv.

Om den værdi, vi tillægger os selv som menneske, om vi tror på os selv og vores eget værd. Symptomer på lavt selvværd kan være, at du har negative tanker om dig selv og dine præstationer, sammenligner dig med andre, bekymrer dig og forventer negative resultater, har svært ved at sige fra, har svært ved at fremhæve dine egne fordele, stiller alt for høje krav til dig selv, er usikker, føler dig som et offer, oplever mobning, søger anerkendelse men får aldrig nok og pleaser andre. Lavt selvværd kan give depressive tanker, som kan føre til en depression.

Selvtillid

Selvtillid betyder tillid til sig selv, sine evner og kunnen.

 

Selvaccept

Selvaccept betyder at vi grundlæggende accepterer os selv på trods af, at vi nogle gange kan tænke og føle at vi mangler selvtillid, og at vi har et lavt selvværd. Og til at acceptere kan vi kan fejle.

 

I stedet for at jagte det gode selvværd

Jeg tilbyder et forløb hvor du kommer til at erfare:

  • Selvaccept overtrumfer selvværd og selvtillid
  • At handle selvsikkert kommer først; følelsen af selvtillid kommer senere
  • Negative tanker om sig selv er normale. Lad dem være i stedet for at slås med dem
  • Det er vigtigt at leve efter sine værdier og være engageret i opgaven

 

Mit barn mangler selvtillid og selvværd

Børn kan godt komme til at føle sig forkerte, at de er mindre værd end andre. De kan måske have svært ved at sige fra overfor kammerater og bruger meget tid på at please andre. De søger hjælp, ofte hos forældre, i stedet for at prøve selv og kan virke usikre. De kan være bange for andres bedømmelse og kan have tanker som: De andre kan ikke lide mig og tænker dårligt om mig.

 

Jeg kan hjælpe dig og dit barn

I et forløb vil vi arbejde med dit barns tanker og handlemønstre, og du vil som forælder få værktøjer til at støtte dit barn bedst muligt.

 

Du kan arbejde med dit eller dit barns selvværd

 

 Læs om Metakognitiv terapi, klik her.

Læs om ACT, klik her.