Selektiv mutisme

Hvad er selektiv mutisme?

Selektiv mutisme er en tilstand, hvor barnet har normal talefærdighed i visse situationer, men er stum i andre, relativt veldefinerede situationer. Det mest udbredte er, at barnet ikke taler uden for hjemmet eller når der er gæster i hjemmet. Barnet kan også tale frit i sammenhænge med andre børn, men tier når der er voksne til stede.

Selektiv mutisme opdages ofte i 3-6-årsalderen, hvor man finder ud af, at barnets tavshed ikke kun skyldes generthed. Mellem 0,7-0,8% børn udvikler selektiv mutisme og heriblandt flest piger. Man ved ikke med sikkerhed hvorfor børn udvikler selektiv mutisme, men man mener, at både genetiske og miljømæssige forhold spiller en afgørende rolle. 

Ofte viser barnet tegn på separationsangst og social angst. Barnet kan blive meget afhængig af, at forældre taler på barnets vegne, samtidig med at barnet kan have angst for at andre skal høre deres stemme og give det for meget opmærksomhed.

Selektiv mutisme kan desuden optræde hos børn og unge med diagnoser som autismespektrumforstyrrelser eller skizofreni.

Behandling

Kognitiv adfærdsterapi har vist at have en god effekt på selektiv mutisme, hvor barnet gradvist øver på at tale de steder, hvor det forventes at tale. Samtidig er det vigtigt at inddrage skolen i barnets forløb, og rådgivning til forældre er alfa og omega. Et barn eller en ung der længe har været tavs i sociale sammenhænge kan endvidere have brug for socialtræning og træning i selvsikkerhed.

Jeg har gode erfaringer med at kombinere kognitiv adfærdsterapi med brugbare værktøjer både til barn og forældre. Det kan være eksternalisering af barnets manglende tale: ’Det er ikke barnet der er noget galt med, men den flabede stemme der nogle gange stikker af’. Eller tips og tricks til hvad man gør, når stemmen svigter i forskellige situationer.

Samtalerne kan både foregå ved fysisk fremmøde og/eller online. Fx kan et barn med både selektiv mutisme og en autismespektrumforstyrrelse komme lettere i gang med at tale, når samtalen kan foregå både mundtligt og skriftlig fx via chat.

Det er mest hensigtsmæssigt at komme i gang med at hjælpe barnet så tidligt som muligt, men det er aldrig for sent. Jeg har behandlet unge, som nu både kan tale igen og fået boostet deres sociale kompetencer og deres selvtillid.

 

Kontakt mig for at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dit barn

 

 Læs om KAT til børn og unge, baseret på kognitiv adfærdsterapi, klik her.

KONTAKT
Espevej 11, 8732 Hovedgård
Email: psykolog@dorthethomsen.dk
Tlf: 24 21 21 73
CVR: 35 08 64 63

COPYRIGHT DORTHE THOMSEN
Design af Yin Branding