Metakognitiv terapi til børn med angst

Har dit barn angst?

Stiller dit barn mange spørgsmål og ustandseligt skal beroliges? Tør det ikke sove alene, være væk fra familien, føler dit barn sig utryg i sociale sammenhænge, bange for at lave fejl eller er overdrevent genert? Klager dit barn over ondt i maven eller har kvalme? Har dit barn udviklet angst i en sådan grad at det griber forstyrrende ind i hele familiens hverdag?

 

Forløb

Jeg tilbyder et metakognitivt terapi forløb for dig og dit barn.  Forløbet er for børn og unge mellem 8 og 17 år og tilbydes udelukkende som et individuelt forløb.

 

Baggrund

Metakognitiv terapi er udviklet af den engelske psykologprofessor Adrian Wells. Efterfølgende har Center for Angst ved Institut for Psykolog, Københavns Universitet, udviklet et metakognitivt terapiforløb for børn med især generaliseret angst.

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret afprøvet behandlingsmetode, som har vist gode og vedvarende resultater. Både hos børn, unge og voksne.

Det lærer du og dit barn

I et metakognitivt forløb lærer dit barn om de mekanismer, der skaber og vedligeholder angst. Og det lærer konkrete teknikker til at genvinde kontrol over sine bekymringer. Ved hjælp af forskellige øvelser og små hjemmeopgaver, træner dit barn sin opmærksomhed.


Vi arbejder ikke så meget med indholdet af barnets angste tanker, men mere om hvordan man kan lære ikke at reagere på de angste tanker, men blot lade dem være. Lader barnet dem være, vil de lidt efter lidt forsvinde af sig selv.


Som forældre lærer du hvordan du bedst kan støtte dit barn og være med til at barnet lærer nye mestringsstrategier. Du lærer samtidig hvordan du som forældre undgår at blive en del af vedligeholdelsen af angsten.

Varighed og pris

Forløbet strækker sig over 4-8 sessioner á 60min.´s varighed. Ofte med 2 uger mellem hver session. Det er individuelt hvor mange sessioner dit barn har brug for, det afhænger blandt andet af dets angstproblematik.

Forud for forløbet afholdes en indledende samtale. Inden samtalen bliver I bedt om at udfylde et par skemaer, som skal vise hvilke angstformer dit barn har, samt hvordan angsten påvirker dets liv.

Pris: 1.000 kr. pr session. Prisen er inkl. hæfter til både dig og dit barn. Den indledende samtale er på 60min. og koster 1.000 kr. Samtalen inkluderer gennemgang af udfyldte skemaer og interview af barn og forældre.

 

Læs mere om metakognitiv terapi