Forældrerådgivning

Hvis du har et barn mellem 2 og 7 år som er ængstelig

Er dit barn genert, tilbageholdende og hæmmet?
Har det svært ved at blive passet af andre og søger ofte beroligelse?
Er du bekymret for, om dit barn udvikler angst?

Hvis du har et barn mellem 2 og 17 år der er udadreagerende

Forældrerådgivning tilbydes også til dig, der har brug for råd og vejledning i hvordan du bedst kan håndtere dit barn, hvis det fx er udadreagerende og du oplever for mange konflikter hjemme eller andre steder.

Du får konkrete værktøjer til kommunikation og konfliktløsning, grænse- og kravsætning.

Mellem sessionerne arbejder du med værktøjerne i samspil med dit barn.

Hvis det giver mening, kan vi også inddrage dit barn i samtalerne, hvis det er over 6 år.

Samtalernes formål og indhold ved ængstelige børn mellem 2 og 7 år

Vi vil have fokus på at lære dit barn med din hjælp, hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper det med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten.  

Du lærer desuden, hvordan du som forældre kan undgå at vedligeholde dit barns usikkerhed.

Mellem sessionerne øver du selvsikker adfærd sammen med dit barn.

Læs om samtaler til børn, unge og deres forældre

 klik her.