De Tre Principper

Hvad er De Tre Principper?

De 3 principper er udviklet/opdaget af skotten Sidney Bank i 70’erne.

 

Statements:

Mennesket er skabt til grundlæggende at have det godt, være i balance og ro. Det er vores tanker, der bringer os væk fra roen.

 

Sindet heler af sig selv, hvis vi giver det lov.

 

Tanker skaber følelser.

 

Livet leves indefra og ud. Det er ikke det, du kommer ud for der afgør, hvordan du har det, men dine tanker om det.

 

Fortiden eksisterer ikke længere, kun vores tanker om den, som vi har lige nu. Ligeledes er fremtiden ikke kommet endnu, kun vores tanker om den. Derfor kan du ikke altid forberede, planlægge og kontrollere den.

Principperne

Livskraft:

Den kraft vi har til at opretholde livet. Når det lille barn skal lære at gå, vil det falde mange gange, alligevel vil det igen og igen rejse sig op og prøve at gå, indtil det mestrer denne evne. Ligeledes vil det lille barn, når det skal lære at tale, blive ved og ved med at gentage de ord vi siger, og øve sig på at udtale dem rigtigt. Den livskræft, som vi alle er født med, skal vi huske vores barn på, når det fx er blevet bange for at overnatte hos kammerater, selvom det har kunnet det før. Det er lige nu du har tanken, at du ikke kan, men øver du dig, og bruger dine superkræfter, vil du komme til at kunne det igen.

 

Bevidsthed:

Bevidsthed gør dig i stand til at opleve dine tanker om livet. Bevidstheden bringer alle dine sanser til live. Det er gennem dine sanser, du oplever.

 

Tanker:

Tanker er tanker du har lige nu, både ord og billeder, og de er i sig selv neutrale. Det er dig der tillægger dem værdi. Du kan ikke selv bestemme hvilke tanker du får, men du kan bestemme hvilke tanker du tager alvorligt og giver opmærksomhed. Tanker er flygtige, de kommer og går, og de varer ikke ved.

De Tre Principper til børn

Principperne kan godt lyde både filosofisk og abstrakt. Når jeg inddrager de tre principper i samtaler med børn, bruger jeg metaforer, illustrationer og genstande til at konkretisere principperne.

 

Illustrationer

Fx bruger jeg en illustration af vores mentale elevator (som vises på billedet) til at forklare, at vores tanker og følelser ændrer sig hele tiden. Grøn betyder at vi er tilfredse, vi har ro på og ser alting klart. Gul betyder at vi har fået en trist, sur eller bange tanke, rødt betyder at vi er kommet til at holde fast i vores gule tanker. Slipper vi den negative tanke, kommer vi i grøn igen. Vi kan også godt hjælpe elevatoren fra gul eller rød til grøn ved at flytte vores opmærksomhed hen på noget andet. De gule og røde tanker skal vi ikke altid tro på, og vi skal vente til vi igen kommer i grøn, før vi tager vigtige beslutninger.

 

Metaforer

Tanker er ligesom skyer på himlen. Du kan ikke bestemme hvordan skyerne bevæger sig, og på et tidspunkt vil de opløses. Tanker opløses ligesom skyerne og forsvinder.

 

Genstande

Fx en rystekugle.

Når du får rigtig mange tanker der gør dig kede af det, bange eller måske sur, kan du ikke se klart ligesom når vi ryster rystekuglen. Holder du rystekuglen stille, vil glimmeret falde ned på bunden. På samme måde vil dine tanker og følelser falde til ro igen, hvis du ikke giver dem for meget opmærksomhed, og du vil igen se klart. En dyb og rolig vejrtrækning kan hjælpe på processen.

 

Jeg bruger elementer fra de tre principper når jeg skal forklare, hvordan vores sind fungerer.

Læs om metakognitiv terapi for børn