Samtaler med børn, unge og deres forældre

Familiepsykolog

Jeg tilbyde familiesamtaler hvor dit barn er i centrum.

Første samtale er en indledende samtale hvor du og dit barn deltager. Sammen finder vi ud af, hvilke udfordringer familien har i forhold til dit barns mistrivsel.

 

 

  • Stress
  • Selvværdsproblemer
  • Bekymringer
  • Nedtrykthed og modløshed
  • Vrede
  • Soveproblemer
  • Skolevægring
  • Mobning
  • Håndtering af forældres skilsmisse
  • Usunde digitale vaner
  • Konflikter mellem barn og søskende/forældre
  • Særligt sensitivitet
  • Spiseforstyrrelser
  • Overvægt
  • Ensomhed
  • Selvskade
  • Eksamensangst

Når dit barn ikke trives

Mange forældre som henvender sig til mig, har et barn som har angst. Det er dog ikke altid at angst er hovedproblemet hos barnet. Der kan være mange grunde til, at du og dit barn har brug for at tale med en psykolog. Dit barn kan være i en periode i livet, hvor det kan være en fordel at få hjælp til selvindsigt og til at blive bevidst om tanker, følelser og handlemønstre.

Samtalerne kan være en kombination af at tale med dit barn alene, afhængig af alder, og tale med dig. Oftest foretrækker barnet at du er med til samtalerne. Som forældre har du stor indflydelse på, hvordan dit barn trives. Jeg kan hjælpe dig med at støtte dit barn bedst muligt, så det kommer ud af sin mistrivsel. Og jeg kan hjælpe dit barn med at lære nye tanke- og handlemåder, og til at kunne hjælpe sig selv på en venlig og accepterende måde.

Og jeg kan hjælpe jer som familie hvis kommunikationen er gået i hårdknude, og I har brug for nye måder at være sammen på. Hvis I fx oplever at de samme konflikter igen og igen opstår, som dræner jer for energi.

Mistrivsel kan afhjælpes

 Læs mere om selvværdsproblemer, klik her

Læs mere om skolefravær, klik her

Læs om vrede hos børn, klik her