Depression

Har du en depression?

Omkring 500.000 danskere udvikler en svær depression i løbet af deres liv, og endnu flere oplever mildere former for depression. Ca. hver 5. af os kommer i løbet af vores liv til at få en depression. Symptomerne kan være nedtrykthed, ked-af-det-hed, let til tåre, lav selvfølelse, angst, uro, søvnløshed. Depression er meget ubehagelig og mindsker livskvaliteten væsentligt. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og den kan i sin yderste konsekvens bringe livet i fare på grund af selvmordsrisikoen. Oplevelse af stress kan være med til at udvikle en depression. Desuden kan der følge angst med en depression.

Grubler du for meget?

Mennesker som udvikler en depression har ofte en tendens til at gruble og bekymre sig en stor del af deres dag. Herudover bruger de uhensigtsmæssige mestringsstrategier, som er med til at vedligeholde depressionen

 

Store børn og unge kan også få en depression

Hvis større børn og unge over en længere periode har lidt af angst eller selvværdsproblemer, kan de udvikle en depression.

 

Jeg kan hjælpe

Jeg anvender ofte ACT eller Metakognitiv terapi i behandling af depression.
I et forløb lærer du mere hensigtsmæssige strategier til at komme af med din nedtrykthed.

 

Hjælp til barn eller ung

Vi starter med at afdække hvorfor dit barn er nedtrykt, og finder ud af hvad der skal handles på, dvs. ændres, og hvad der er uhensigstmæssige tankemønstre. Du og dit barn får redskaber til, at dit barn kommer ud af sin nedtrykthed og kan leve det liv, det ønsker.

 

Depression kan behandles

 

 Læs om Metakognitiv terapi, klik her.

Læs om ACT, klik her.