Systemisk terapi

Systemisk terapi har fokus på relationer.

 

Relationer mellem mennesker i en gruppe, f.eks. en familie. Den måde som familiemedlemmerne kommunikerer på, har betydning for, om familien er velfungerende eller dysfungerende. Grundlaget for de systemiske tanker er, at psykologiske problemer skabes af relationer, og at de skal forstås og behandles systemisk. Hvis et medlems adfærd ændres, har det indvirkning på de andres adfærd.

 

Jeg anvender elementer af den systemiske tankegang i par- og familie terapi. Jeg sætter fokus på relationerne og kommunikationen mellem medlemmerne. Jeg opfordrer alle til at blive bedre til at kommunikere åbent og ærligt, og til at komme med ændringsforslag til egen adfærd.