Særligt sensitive børn

Det særligt sensitive barn

 

15 – 20 % af os har et særligt sensitivt personlighedstræk, som skyldes en biologisk forskel i nervesystemet. Det sensitive barn er mere modtageligt og påvirkes i højere grad af indtryk, stimuli og stemninger. Det har en stor indlevelsesevne i andre mennesker og er ofte vellidt. Barnet har desuden et stort indre følelsesliv og tænker mere over tingene. Det kan opleve natur, musik og mad mere intenst. Barnet er ofte kreativt og fantasifuld og kan have en intelligent sans for humor. Det at have et barn som er særligt sensitiv er en gave vi forældre har fået, men vi skal møde og forstå barnet med dets særlige personlighedstræk.

 

Som forældre til et særligt sensitivt barn bliver vi udfordret. Særligt sensitive børn bliver lettere overstimuleret og kan reagere stærkt herpå. De kan være utrygge i nye situationer og kan f.eks. have svært ved at være væk fra forældre.  Det sensitive barn bliver lettere bekymret, både over små hverdagsting og livets store spørgsmål. Ligesom sensitive voksne kan det sensitive barn have opmærksomheden på hvordan andre mennesker har det, så det glemmer sig selv og sine grænser. Det sensitive barn kan være så perfektionistisk, at det bliver alt for selvkritisk. Det kan føle sig ”forkert” når det sammenligner sig med andre børn.

Men særligt sensitive børn er ikke forkerte, de er blot en af de 15-20 % som har et særligt personlighedstræk.

 

Sensitivt personlighedstræk og angst

I mit arbejde med angste børn og unge, herunder Cool Kids, har jeg erfaret at langt de fleste angste børn har et sensitivt personlighedstræk. 50 % af årsagen til angst skal findes i generne, bl.a. i det særligt sensitive personlighedstræk, og 50 % i miljøet. Miljømæssige årsager kan være følgende: Hvis det særligt sensitive barn ikke mødes og forstås med de egenskaber det har, hvis barnet er ude for ubehagelige begivenheder, hvis barnet via observation af andre lærer at verden er et farligt sted at være, eller hvis omgivelserne vedligeholder angsten ved at overtage gøremål der er ubehagelige for barnet, eller hjælper med at undgå ubehagelige situationer.

 

Jeg kan hjælpe

Jeg kan hjælpe dig som forældre med at lære:

  • hvordan du kan genkende, forstå og acceptere dit særligt sensitive barn
  • hvordan du kan imødekomme barnets behov så det ikke overvældes af stimuli
  • hvordan du kan hjælpe barnet med at udvikle dets indre personlige grænse
  • hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere stress så det ikke udvikler angst eller depression

 

Jeg kan hjælpe dit barn med at lære:

  • sin sensitivitet at kende – og acceptere den
  • hvordan det kan undgå at blive overvældet af stimuli
  • hvordan det kan udvikle en indre personlig grænse
  • hvordan det kan håndtere stress så det ikke udvikler angst eller depression

Jeg anvender ofte elementer fra metakognitiv terapi i samtalerne.

 

Test og læs mere

Er dit barn særligt sensitiv? Test dit barn

70 % af særligt sensitive er introverte. Er dit barn introvert? Test dit barn

Er du selv særligt sensitiv. Test dig selv

Læs om særligt sensitive voksne og hvordan jeg kan hjælpe. Læs her