Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi har fokus rettet mod din eksistens, mod dit liv.

 

Terapien kan hjælpe dig til at undersøge sider af din måde at være til stede i livet på – følelser, antagelser, adfærd, fysiske reaktioner m.v. Du kan blive mere bevidst om dig selv, og du kan blive i stand til at leve mere i overensstemmelse med dine værdier, antagelser og oplevelser.

 

Jeg anvender eksistentiel terapi når du har brug for at lære at anerkende og acceptere positive som negative episoder i dit liv. Særlig negative oplevelser i dit liv som kan give dig angst, skyldfølelse, fortvivlelse. Du har måske i en periode af dit liv gjort dig selv eller andre fortræd: været misbruger, været voldelig. Jeg kan hjælpe dig til at du får lettere ved at vedkende, acceptere og stå ved dine handlinger, også selvom du har såret andre mennesker. Ved eksistentiel terapi kigges der tilbage, men der kigges også frem: Hvordan vil du leve dit liv fremover?

 

Eksistentielle samtaler med børn og unge

Eksistentielle samtaler med børn og unge kan handle om at være barn og ung i dag, med alle de udfordringer der måtte være, i form af krav og forventninger om at kunne præstere og vælge i en grænseløs verden. Samtalerne kan handle om at finde ud af, hvordan barnet vil leve sit liv, og hvordan det vil se sig selv, og hvordan det ønsker at andre skal opfatte en. Vil man stræbe efter at være en perfekt elev, hvor karakteren 10 er at fejle? Eller vil man have den opfattelse, at man kun kan gøre sit bedste i en given situation, og at det er godt nok? At ens værd som menneske ikke vurderes i en eksamen på 15 min.

 

Læs om samtaler for børn, unge og deres forældre.