ADHD

ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Mange voksne med ADHD har først fået stillet diagnosen som voksne. Dvs. at de i mange år har måttet leve et liv med en række problemer uden at kunne forstå sig selv, blive forstået af andre og uden at have fået den rette hjælp og behandling.

Har du brug for at få hjælp til at acceptere at du har ADHD og har du brug for at få nogle redskaber til at kunne takle din hverdag, kan jeg hjælpe dig. Ud over at have erfaring med samtaleterapi, har jeg erfaring med selvhjælpsgrupper hvor voksne med ADHD kan støtte og hjælpe hinanden.

Vil du vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med ADHD, ring eller skriv til mig!