Parforhold

Når vi indleder et parforhold gør vi det af kærlighed og en tro på at vi kan leve sammen. Vi kan dog sjældent undgå at der til tider kan opstå uenighed. Vi kan opleve ueninghed om flere ting. Forventninger til hinanden, og værdier og mål til vores forhold. Lytter vi til hinanden og forstår vi hinanden? Respekterer vi hinanden og vores forskelligheder, kommer vi til at såre hinanden, er der jalousi i vores forhold? Hvis vi er gode til at tale sammen og har vi en grundlæggende respekt for hinanden, kan vi ofte komme frem til en enighed. Men har vi svært ved at kommunikere med hinanden, kan et forhold blive sat på en alvorlig prøve.

Jeg kan hjælpe Jer til at bliver bedre til at lytte til hinanden og til at kommunikere med hinanden. Til at give udtryk for hvad I hver især ønsker af den anden, og hvad I selv vil bidrage med for at få Jeres forhold til at fungere bedre.

Vil du vide mere om hvordan jeg kan hjælpe Jer med parforhold, ring eller skriv til mig!