Angst

Hvad er angst?

Angst er en følelse i kroppen uden at være en reel fare. En såkaldt falsk alarm. Angst kan opstå ved at vi i fortiden enkelte gange har oplevet noget ubehageligt. Da vi er gode til at huske de ubehagelige situationer, bliver vi bange for at dette vil ske igen i fremtiden. Angsten kan således forhindre os i at leve optimalt i nutiden. Vores hjerne spiller os et puds ved at bilde os ind, at fremtiden vil ligne fortiden – måske ovenikøbet meget værre. Har vi oplevet noget ubehageligt kan dette sætte nogle kropslige fornemmelser og følelser i gang og vi vil få negative forventningsfulde tanker. Ved fokus på disse negative tanker og forventninger kan vi ligefrem se en katastrofe for os. Vi kan komme til at undgå situationer som har gjort os angste i fortiden og en ond cirkel er opstået. Angst har taget magten fra os og er kommet til at styre vores liv.

Angst typer:

Generaliseret angst er en mere eller mindre konstant følelse af angst og ubehag. Vi er konstante nervøse og anspændte, føler os mindre værd og er ofte bekymrede for om vi selv eller vores nærmeste bliver syge eller kommer ud for en ulykke. Ved generaliseret angst kan depressive tilstande følge med.

Panikangst er angst, der opstår pludseligt og voldsomt. Vi får åndenød, hjertebanken, bliver svimmel og bange for at dø eller for at blive sindssyg.

Socialangst er en form for angst hvor vi kan være bange for at være sammen med andre og hvor vi ofte trækker os fra socialt samvær. Vi har ofte lavt selvfærd og har måske en følelse af at vi ikke er værd at være sammen med.

Agorafobi: Angst for at være på steder med mange mennesker, f.eks. i busser, tog eller i supermarkedet. 

Helbredsangst. Angst for at fejle en alvorlig og dødelig sygdom

Enkelt angst eller enkeltfobi er nok den almindeligste form for angst. Vi kan være bange for at flyve, køre bil, nåle, højder, edderkopper.

 

Symptomer:

Hjertebanken, sved, kuldegysninger, uro, rysten, svimmelhed, kvalme, vejrtrækningsproblemer, trykken for brystet, kvælningsfornemmelser, angst for at miste selvkontrollen og for at dø.

 

Hvem får angst?

Ca. hver 4-5 af os får angst og angst er således en velkendt lidelse. Et vist angstberedskab er nødvendigt, men nogle af os har et så højt beredskab for angst at det bliver ulideligt. Et forhøjet angstberedskab er til en vis grad arveligt, men det har også betydning om man er vokset op i trygge rammer og at man ikke udsættes for for meget stress. Børn med angste forældre har større sandsynlighed for selv at blive angste, da de ofte kopierer forældrenes måde at agere på. Samtidig er forældre med angste børn tilbøjelige til at overbeskytte børnene så disse får en oplevelse af at verden er farlig.

 

Kan du gøre noget ved din angst?

Jeg kan hjælpe dig til at forstå hvor din angst kommer fra. Og til at forstå hvordan du holder din angst vedlige. Jeg kan hjælpe dig til at du kommer af med din angst og jeg kan hjælpe dig til hvordan du fremover kan leve uden at angst tager magten fra dig. Jeg anvender forskellige metoder i angstbehandling: Kognitiv terapi, ACT, Mindfulness, hypnoterapi, afspænding og psykodynamisk terapi.

 

Vil du vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med angst, ring eller skriv til mig!